Politica de confidenţialitate

www.Mylan.ro („Website-ul") este operat de BGP Products SRL, o companie Mylan, înregistrată la Registrul Comerțului român sub nr. J40/12307/2014, identificată cu Codul de Înregistrare Fiscală RO33727545, având sediul social situat în Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Parter, Sector 1, Bucuresti („Societatea”).

Societatea se angajează să protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Acest document reprezintă politica de confidențialitate a Societății. Dacă veți considera că Societatea nu respectă această politică de confidențialitate, vă rugam să ne contactați imediat prin email (pv.romania@mylan.com) iar noi ne vom strădui să rezolvăm îngrijorările pe care le aveți.

Prezenta politică stabilește baza pe care noi vom prelucra orice date cu caracter personal ce vor fi colectate de Societate de la Dumneavoastră, sau pe care ni le veți furniza. Vă rugăm să citiți cu atenție ceea ce urmează pentru a înțelege opiniile și practicile noastre  privind datele Dumneavoastră cu caracter personal și felul în care Societatea le va prelucra. Prin folosirea acestui Website și prin bifarea căsuței aferente vă faceți cunoscut acceptul privind această politică de confidențialitate.

În scopul Legii privind Protecția Datelor („Legea”) operatorul de date pe parcursul prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal este BGP Products SRL. Prezenta politică de confidențialitate respectă întreaga legislație aplicabilă privind confidențialitatea.

Îcirc;n scopul prezentei politici, datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite în Lege) au același înțeles ca și informațiile personale, care sunt informațiile despre un individ identificabil.

1. Ce informații putem colecta de la Dumneavoastră?
Putem colecta, stoca și prelucra următoarele date despre Dumneavoastră:


1. detalii despre vizitele Dumneavoastră pe Website inclusiv, dar fără a se limita la, datele de trafic, datele privind locația și alte date de comunicare, precum și informații despre calculatorul Dumneavoastră;

2. informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a folosi website-ul și/sau de a vă abona la serviciile Societății, de a posta materiale, de a solicita alte servicii și/sau de a depune o cerere pentru un loc de muncă la noi (inclusiv dar fără a se limita la numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale Dumneavoastră);

3. informațiile pe care ni le furnizați prin completarea oricăror alte formulare pe website-ul nostru sau dacă ne contactați cu comentarii sau solicitări specifice (numele, adresa, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail precum și alte date care vor fi precizate în mod expres în formulare sau comunicare). Societatea vă poate de asemenea solicita informații atunci când raportați o problemă cu Website-ul;

4. dacă veți contacta Societatea, aceasta poate păstra evidența acelei corespondențe;


5. Societatea vă poate de asemenea solicita să completați sondaje pe care le folosește în scop de cercetare, cu toate că nu trebuie să răspundeți la acestea; în cazul în care veți participa la un sondaj se vor prelucra datele cu caracter personal colectate în cadrul acelui sondaj.

2. Adresele de IP și cookies

Societatea poate colecta informații despre calculatorul Dumneavoastră, inclusiv, atunci când sunt disponibile, adresa dumneavoastră de IP, sistemul de operare și tipul de program de navigare, pentru administrarea sistemului. Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale utilizatorilor noștri, și nu identifică nicio persoană. În măsura în care oricare dintre aceste informații pot fi considerate informații personale, acestea se vor folosi numai în scopurile de administrare a Website-ului, și nu vor fi divulgate pentru niciun alt scop, cu excepția celor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate.  

Website-ul poate folosi cookies, reprezentând fișiere text de mărime mică ce sunt plasate în dispozitivul Dumneavoastră.

Prin continuarea folosirii acestui site, sunteți de acord cu folosirea cookies (inclusiv faptul că aceste date sunt stocate în dispozitivul Dumneavoastră). Website-ul folosește numai cookies „de sesiune” care sunt șterse în mod automat la sfârșitul sesiunii utilizatorului, atunci când programul de navigare se închide.

Acest Website folosește și serviciile furnizate de alte societăți (de ex. Google, Facebook) care de asemenea salvează cookies pe acest website în numele nostru pentru a furniza serviciile pe care acestea le prestează. Astfel, restricționarea cookies poate avea impact asupra funcționalității Website-ului. Datorită faptului că nu este necesară nicio înregistrare pentru folosirea Website-ului, cookies se vor folosi numai pentru administrarea sistemului și nu pentru colectarea informațiilor despre Dumneavoastră ce pot fi identificabile personal.

În conformitate cu dispozițiile Legii, aveți dreptul să primiți informații privind datele stocate în memoria calculatorului în orice moment.
3. Pentru ce folosim informațiile Dumneavoastră personale 
Societatea poate prelucra informațiile pe care le deține despre Dumneavoastră în următoarele scopuri:

1. pentru administrarea acestui Website;
2. în scopuri statistice pentru a îmbunătăți acest Website;
3. pentru a vă furniza informațiile pe care le solicitați din partea Societății sau pe care Societatea consideră că vă pot interesa, dacă ați fost de acord să fiți contactat în aceste scopuri.

4. pentru a se ocupa de solicitările și/sau cererile pe care le-ați formulat prin intermediul formularelor aferente disponibile pe Website;

5. pentru a se asigura că prezentarea conținutului de pe Website se realizează în cel mai eficient mod pentru Dumneavoastră și calculatorul Dumneavoastră;
6. pentru a-și îndeplini obligațiile ce rezultă din orice contracte pe care Dumneavoastră le-ați încheiat cu noi;
7. pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când veți alege să acționați astfel;
8. pentru a vă notifica despre schimbările serviciului nostru.

Furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Prin folosirea acestui Website și prin și prin bifarea căsuței aferente, sunteți de acord să oferiți date cu caracter personal, pentru a fi colectate și procesate de controlor. Pentru a atinge scopurile mai sus precizate, este necesară prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal. Prin folosirea acestui Website, prin completarea formularului respectiv, prin contactarea noastră sau prin alt mod de punere la dispoziție a datelor cu caracter personal sunteți de acord cu prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în scopul pentru care sunt furnizate datele Dumneavoastră cu caracter personal. În cazul refuzului de a oferi aceste date, există posibilitatea ca controlorul să nu fie apt să vă furnizeze serviciile aferente.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost procesate de controlor, aveți dreptul de a obține acces la aceste date și sunteți îndreptățit să solicitați corectarea acestor date referitoare la dumneavoastră.

Acordul Dumneavoastră va fi considerat valabil și Societatea poate prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă limitată atât cât este necesar, după care vor fi şterse.

4. Divulgări
Societatea nu va vinde, nu va distribui, nu va transfera și nici nu va închiria informațiile colectate de pe acest Website, cu excepția celor prevăzute mai jos.

Societatea poate divulga informațiile Dumneavoastră personale terților:

1. în cazul în care Societatea vinde sau cumpără orice activitate sau active, caz în care Societatea poate divulga datele Dumneavoastră cu caracter personal potențialului vânzător sau cumpărător al acelei activități sau acelor active;

2. dacă Societatea sau majoritatea activelor acesteia sunt dobândite de un terț, caz în care datele cu caracter personal deținute de aceasta despre clienții săi vor reprezenta unul dintre activele transferate;

3. în măsura prevăzută de regulile oricărei autorități de listare sau burse de valori pe care sunt listate sau tranzacționate acțiunile Societății sau ale oricărui membru al grupului acesteia sau orice altă entitate, instituție sau persoană căreia colectorul trebuie să furnizeze date cu caracter personal în temeiul unor dispoziții statutare speciale;

4. dacă Societatea are obligația de a divulga sau distribui datele Dumneavoastră cu caracter personal, pentru a se conforma oricărei obligații legale sau pentru a executa sau a pune în aplicare termenii și condițiile noastre de folosință și alte acorduri; 

5. Securitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să vă asigurăm că informațiile Dumneavoastră sunt în siguranță. Din păcate, transmiterea informațiilor prin Internet nu este pe deplin sigură. Societatea va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal, dar nu poate garanta securitatea datelor pe care le transmiteți către Website; orice transmitere se realizează pe propriul Dumneavoastră risc. Odată ce Societatea a primit informațiile Dumneavoastră, va face tot posibilul să folosească mijloacele tehnice și organizaționale adecvate pentru a încerca să împiedice accesul neautorizat sau prelucrarea nelegală a acestor informații și să protejeze împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale, modificării sau divulgării sau accesului neautorizate și altfel să protejeze securitatea acestor informații.

6. Transferurile internaționale de date 

Datele pe care Societatea le colectează de la Dumneavoastră pot fi transferate către și stocate la o destinație din afara Spațiului Economic European („SEE"), și anume către o țară care nu trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea pot fi prelucrate și de personal care operează în afara SEE, care muncește pentru Societate sau unul dintre furnizorii acesteia. Prin transmiterea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord în mod expres cu acest transfer, cu stocarea sau prelucrarea datelor. Societatea va întreprinde toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura că datele Dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate și cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea.

Acest transfer este întotdeauna permis în următoarele situații:

1. când persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimţământul pentru efectuarea transferului;
2. când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată şi operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;
3. când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator şi un terţ;
4. când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională, ordinea publică sau siguranţa naţională, pentru buna desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar;
5. când este necesar pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanei vizate;
6. când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informaţii care pot fi obţinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

7. Modificări ale prezentei Politici

Vom putea actualiza prezenta politică de confidențialitate la un moment dat prin postarea unei versiuni noi pe website-ul nostru. Prezenta Politică de Confidențialitate a fost actualizată ultima dată în August 2015.

8. Cereri și modificări de informații 

Puteți solicita o copie după informațiile pe care le deținem despre Dumneavoastră în orice moment. Furnizarea acestor informații nu face obiectul niciunei taxe. Veți avea dreptul să vă accesați informațiile și de asemenea noi vom corecta sau actualiza orice inexactități din informațiile Dumneavoastră la cerere. 

9. Website-uri terțe

La un moment dat putem furniza legături de trimitere către website-uri ale altor organizații, aceste legături de trimitere fiind doar cu scop informativ. Nu deținem niciun control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse, și nu acceptăm nicio responsabilitate din partea acestora sau pentru orice pierdere sau daună ce poate rezulta din folosirea acestora de către Dumneavoastră.


10.  Contact

Pentru orice nelămuriri privind informațiile Dumneavoastră personale sau orice întrebări despre felul în care folosim informațiile, vă rugăm să ne contactați la pv.romania@mylan.com și mesajul Dumneavoastră va fi retransmis persoanei relevante din cadrul departamentului de Resurse Umane.

Ultima actualizare  10.12.2015